You are here: FAQ's Tandenpoetsen-wanneer?  
 FAQ'S
Tandenpoetsen-wanneer?
Ragers
10 misverstanden

TANDENPOETSEN-WANNEER?
 

DE KWALITEIT VAN UW MONDHYGIëNE IS BELANGRIJKER DAN DE POETSFREKWENTIE.

Wetenschappelijk onderzoekers aan de Georg-August universiteit in Göttingen, Duitsland hebben een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar hoe de tanden moeten worden gepoetst, voor- of na het eten en hoe vaak. Alle onderzoekers zijn het er over eens dat bacteriële biofilm (tandplaque) zowel verantwoordelijk is voor cariës als parodontitis. Sommige risicofaktoren spelen wel een rol, zoals diabetes, tabak en erfelijkheid. Het is echter de dagelijkse verwijdering van de bacteriële biofilm van alle oppervlakken van tanden en kiezen dat cariës en parodontitis kan voorkomen.

Poetsen langer dan 60 seconden geeft weinig voordeel t.o.v. kortere poetstijden, want er worden telkens dezelfde vlakken gepoetst terwijl de moeilijker te bereiken plaatsen worden overgeslagen. In een studie werd gemeten dat een verlenging van de poetsduur naar 4 minuten wel meer plaque verwijderde, doch de achterste kiezen en de tanden aan de tongzijde hadden nog steeds hoge plaquescores t.o.v. de voortanden aan de lipzijde en de kauwvlakken. Een systematisch onderzoek in de literatuur gaf aan dat educatie en poetsinstructie slechts een klein- en tijdelijk effect had op de plaquescores.

Traditioneel wordt tandenpoetsen aanbevolen na de maaltijden om voedselresten te verwijderen. Slechts één onderzoek, uit 1950,ondersteunt deze traditie. Dit onderzoek met 946 studenten vergeleek poetsen en spoelen met water 10 binnen minuten na de maaltijd met poetsen direkt na het opstaan en voor het naar bed gaan. Beide groepen vertoonden meer cariës, de tweede groep beduidend meer dan de eerste. Onzekerheden in dit onderzoek maken de uitkomsten onbetrouwbaar. (De studie is bijv. niet herhaald om de correctheid van de gegevens te controleren)

Totale plaqueverwijdering voor de maaltijden voorkomt cariës . (Er wordt dan geen zuur uit de fermenteerbare carbohydaten gemaakt door plaquebacteriën).

Resaerch ondersteunt het concept dat wachten met poetsen tot 60 minuten na maaltijden met hoge zuurgraad of het drinken van frisdranken met hoge zuurconcentraties minder cariës veroorzaakt. Het zachte glazuur na zuurcontact of het dentine kan gemakkelijk worden weggepoetst.

De studies bewijzen dat poetsen eens in de 24-48 uur voldoende is om gingivitis te voorkomen, wanneer tandplaque ouder wordt dan 72 uur ontstaat gingivitis (bloedend tandvlees)
Een grotere poetsfrekwentie leidt niet altijd tot cariësreduktie omdat poetsen lang niet altijd de plaque voldoende verwijdert. Interdentaalreiniging is zeer noodzakelijk.
Frekwent poetsen met fluoridepasta werkt wel weer cariësremmend.

Clinische implicatie: De kwaliteit van de mondhygiëne is belangrijker voor uw mondgezondheid dan de poetsfrekwentie.

Bron Atti T, Hornecker E: Toothbrushing and oral health: How frequently and when should toothbrushing be performed. Oral Health Prev Dent 3: 135-140, 2005

Conclusie:
Gebruik zachte tandenborstels van hoge kwaliteit, en maak de ruimte tussen tanden en kiezen schoon met de daarvoor bestemde middelen als
interdentaalborstels, floss enz.

de wittetandenwinkel


Ragers -CuraproxPrinter-friendly version