You are here: Het kaakgewricht  

HOOFPIJN, NEKPIJN EN HET KAAKGEWRICHT

Zelfdiagnose en behandeling.

Het kaakgewricht is wellicht het meest gebruikte gewricht in het
lichaam. Elke keer wanneer u praat, slikt of kauwt wordt het
gewricht gebruikt.U kunt het kaakgewricht localiseren door
voor de oren aan iedere kant van uw hoofd met de
vingertoppen te drukken en de mond volledig open en dicht te doen.
Als u een afwijking van het kaakgewricht heeft kan deze oefening
pijnlijk zijn.De problemen met het kaakgewricht kunnen
veroorzaakt worden door een verkeerde stand
van de tanden, spieren of de kaak. De pijn wordt niet zozeer
in de kaak zelf gevoeld, maar meer in de spieren onder en
boven de kaken.

het (Engelse) artikel achter onderstaande link geeft u veel informatie.
We zullen de tekst later in het Nederlands vertalen.


Met een z.g. TMJ appliance kaunnen veel klachten worden behandeld.
In het Pdf artikel vind u de informatie in het Engels.


The TMJ appliance [348 KB]
 
Printer-friendly version