You are here: Produktinfo Bleekmiddelen Vivastyle Paint-on plus gebruiksaanwijzing  
 BLEEKMIDDELEN
Peroxidehoudende middelen
Peroxide-vrije middelen
Treswhite van Ultradent
Vivastyle Paint-on plus gebruiksaanwijzing
 PRODUKTINFO
Tandpasta
tandenstokers
Tandenborstels
Monddouches (Waterpik e.d.)
Sonicare -Philips
Braun -Oral-B
Ragers algemeen
Ragers -Curaprox
Ragers -Lactona
Ragers
Bleekmiddelen
Floss en Tandenstokers
Xylitol
Bioxtra
Mondspoelmiddelen

VIVASTYLE PAINT-ON PLUS GEBRUIKSAANWIJZING
 

Vitastyle Paint-On kit. De kit bevat een gel die met de bijgeleverde penseeltjes op de tanden wordt aangebracht.
 

!0 tot 20 minuten bleken is voldoende. Bleken kan ook zonder trays, met Vivastyle Paint-On.
Gebruiksaanwijzing Vivastyle Paint-on plus

VivaStyle®Paint On

Nederlands
Productinformatie

Omschrijving:

VivaStyle Paint On is een lak die wordt gebruikt om
tanden en kiezen witter te maken. De lak wordt
aangebracht met behulp van een penseel. De
behandeling vindt plaats nadat de tandarts een
diagnose heeft gesteld en aanwijzingen voor thuisgebruik heeft gegeven.

Samenstelling:

Ethanol, ethylcellulose, carbamideperoxide (6%),
D-panthenol.

Indicatie:

– Witter maken van verkleurde vitale tanden en
kiezen
– Witter maken van verkleurde avitale tanden en
kiezen
Het materiaal kan zowel voor het witter maken van
afzonderlijke tanden als voor een hele rij tanden
worden gebruikt.

Verkleuringen kunnen veroorzaakt worden door:

– Medicijngebruik, bijv. tetracycline en minocycline
– Fluorose
– Voedselaanslag
– Roken
– Met ouderdom gepaard gaande veranderingen


Contra-indicaties:

VivaStyle Paint On mag niet worden toegepast:

– gedurende de zwangerschap en het geven van
borstvoeding
– bij kinderen
– bij zware rokers
– bij patiënten met een hoog alcoholgebruik
– bij patiënten van wie bekend is dat ze allergisch
zijn voor een van de bestanddelen van het
product
– bij patiënten met blootliggende tandhalzen
– bij niet-behandelde primaire of secundaire cariës
– bij restauraties met open randen
Bijwerkingen:

In bijzondere gevallen kan er gedurende korte tijd
irritatie van de slijmvliezen of gevoeligheid van
tanden of kiezen optreden. Deze symptomen
verdwijnen doorgaans binnen korte tijd na het
beëindigen of onderbreken van de behandeling.

Toepassing:

Vóór het gebruik van VivaStyle Paint On dient in de
tandartspraktijk een grondige diagnose te worden
gesteld, informatie over de toepassing te worden
gegeven en een professionele gebitsreiniging plaats
te vinden. Verder raden we aan de tanden en kiezen
na het witter maken door de tandarts te laten
controleren.

Stap voor stap:

Thuisgebruik:

1. Poets uw tanden zorgvuldig. Flos de ruimtes
tussen de tanden en kiezen met tandzijde. Spoel
grondig.
2. Vul een doseringsnapje tot de rand met VivaStyle
Paint On. Normaliter is deze hoeveelheid
voldoende voor de behandeling van de boven- en
ondertanden.
3. Trek de lippen zo ver omhoog en opzij dat de
tanden en kiezen goed zichtbaar zijn.
4. Dep de voorkant van de boventanden met een
zacht, absorberend papierdoekje droog. Houd de
lippen vast, zodat de tandoppervlakken droog
blijven.
5. Breng met de penseel een dunne laag VivaStyle®
Paint On gelijkmatig op de boventanden aan, ook
in de richting van de tussenruimtes en langs de
rand van het tandvlees. Voorkom daarbij dat het
tandvlees direct wordt bevochtigd.
Houd de lippen nog ca. 30 seconden vast, zodat
de lak kan drogen. Deze krijgt dan een matwitte
kleur.
6. Maak vervolgens de ondertanden droog en
herhaal bovenstaande stappen tot de lak is
uitgehard.
7. Sluit de mond weer. De lak blijft 20 minuten op
de tanden en kiezen zitten. Let op: gedurende
deze tijd niet eten, drinken of roken.
8. Verwijder na 20 minuten de lak met een zachte
tandenborstel zonder tandpasta. Spoel grondig
en spuug het water uit – niet doorslikken.
9. Gebruik VivaStyle Paint On elke dag (zonder
onderbreking) tot de behandeling is afgerond. De
lak kan één of twee maal per dag worden
aangebracht, afhankelijk van de mate waarin de
behandeling met de dagelijkse bezigheden kan
worden gecombineerd. Gebruik elke keer een
nieuw doseringsnapje en een ongebruikte
penseel.
Opmerkingen:

– Let tot het einde van de behandeling in het
bijzonder op de volgende punten:
– Vermijd het gebruik van citrusvruchten en
vruchtensappen, omdat die overgevoeligheid
kunnen bevorderen.


– Drink geen of zo weinig mogelijk koffie,
zwarte thee, rode wijn of cola en rook niet of
zo weinig mogelijk om verkleuring te
voorkomen
– Alleen natuurlijke tanden en kiezen kunnen met
de lak witter worden gemaakt. De kans bestaat
dat reeds bestaande restauraties na de
behandeling niet meer bij de witter gemaakte
tanden passen. Deze moeten in dat geval worden
vervangen.
– De behandeling met VivaStyle® Paint On moet
ten minste twee weken vóór het aanbrengen van
tandkleurige restauraties zijn afgerond.
– De tanden en kiezen kunnen niet witter worden
gemaakt dan de natuurlijke tandkleur.
– Het aanbrengen van dikkere of meerdere
laklagen over elkaar leidt niet tot betere
resultaten.
– Na het afdrogen kan het lijken alsof de lak de
tanden en kiezen niet gelijkmatig bedekt.
Als u vragen over de behandeling hebt of last krijgt
van onaangename gevoeligheden, dient u contact
op te nemen met uw tandartspraktijk.

Waarschuwing:

VivaStyle Paint On bevat carbamideperoxide en is
irriterend. Vermijd aanraking met de huid, de slijmvliezen en de ogen. Als dit toch per ongeluk
gebeurt, dient u de betreffende lichaamsdelen
onmiddellijk met water te spoelen. Spoel bij aanraking met de ogen deze onmiddellijk grondig met
water schoon. Raadpleeg tevens een arts. Zorg er
ook voor dat u het product niet op kleding morst.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag en
transport:

– Temperatuur bij opslag: 2-28°C
– VivaStyle Paint On niet blootstellen aan hoge
temperaturen en zonlicht.
– VivaStyle Paint On niet invriezen.
– Houdbaarheid: zie vervaldatum; let op temperatuuraanbevelingen.
– Niet gebruiken na de vervaldatum
Buiten bereik van kinderen bewaren!
Alleen voor het beschreven gebruik in de
mond!

Datum van opstelling van de tekst:

11/2003

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan/Liechtenstein

Dit product is ontwikkeld voor tandheelkundig gebruik en moet volgens de
productinformatie worden toegepast. Indien er schade optreedt door toepassing voor
andere doeleinden of door verkeerd gebruik kan de fabrikant daarvoor niet
aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker is bovendien gehouden om vóór gebruik na
te gaan of het product voor de beoogde toepassing geschikt is, vooral als deze
toepassing niet in de productinformatie vermeld staat.
Printer-friendly version